Oproep: Teken de petitie!

VPHB is op meerdere fronten, binnen en buiten de politiek, aan het werk om te proberen de wet inzake de afschaffing van de monumentenaftrek tegen te houden! Deze bezuiniging is een monumentale vergissing.

VPHB is lid van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM). Deze koepelorganisatie is een publiekscampagne gestart. Onderdeel van deze campagne is een petitie. Het ondertekenen van deze petitie (dit kan ook anoniem) is een klein maar belangrijk onderdeel bij het creëren van een publiek tegengeluid op de plannen. Laat daarom ook andere familie, vrienden en mensen die de rijksmonumenten, en buitenplaatsen in het bijzonder, een warm hart toedragen de petitie ondertekenen.

Deze petitie zal uiteindelijk worden aangeboden aan de Vaste Kamer commissie voor OCW van de Tweede Kamer. Hoe meer handtekeningen, hoe groter het publieke tegengeluid! Inmiddels zijn de eerste 4000 handtekeningen reeds gezet!

Teken hier de petitie

Geplaatst in Buitenplaatsen, Nieuws.