Artikelen door

Rapport: Maatschappelijke baten van instandhouding van complex historische buitenplaatsen

De maatschappelijke baten van historische buitenplaatsen overtreffen ruimschoots de kosten van de instandhouding ervan. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van dr.ir. Elisabeth Ruijgrok van Witteveen + Bos. Investeren in de instandhoudingskosten van buitenplaatsen loont daarom volop vanuit maatschappelijk perspectief. Het onderzoeksrapport is vandaag door Per Insinger, voorzitter van de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen […]

Samenhangende evaluatie van het financiële stelsel voor monumentenzorg

Het ministerie van OCW heeft opdracht gegeven om de diverse financiële regelingen ten behoeve van de instandhouding van monumenten in samenhang te laten evalueren, om te komen tot een efficiëntere inrichting van het stelsel aan regelingen. Om dit te bereiken is het wenselijk om terug te kijken, om te bezien in hoeverre het huidige instrumentarium […]

dr. Hanneke Ronnes benoemd tot opvolger prof. dr. Yme Kuiper

Tijdens het onlangs gehouden Henri van der Wyck-symposium werd bekendgemaakt dat prof. dr. Yme Kuiper als bijzonder hoogleraar Historische Buitenplaatsen aan de Rijksuniversiteit Groningen zal worden opgevolgd door dr. Hanneke Ronnes. Per Insinger en Philip de Haseth Möller waren aanwezig tijdens het symposium om namens VPHB Hanneke te feliciteren met haar benoeming en Yme Kuiper te bedanken voor zijn inzet […]

Publicatie: ‘Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland’

Van de ongeveer 1400 groene rijksmonumenten is een representatieve steekproef genomen van 209 groene monumenten uit alle categorieën. Staat en onderhoud zijn onderzocht met behulp van een digitale en periodiek herhaalbare methode, die in de toekomst voor monitoring kan worden ingezet. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat 89% van de beoordeelde groenelementen in goede […]

Particuliere eigenaren van monumenten weren zich

Drie organisaties met een grote achterban van particuliere eigenaren van rijksmonumenten trekken voortaan samen op onder de naam Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe). De drie initiatiefnemers zijn de vereniging Bewoond Bewaard, de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen en de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland.

Ruim 10.000 handtekeningen!

De petitie tegen het afschaffen van de monumentenaftrek is inmiddels ruim 10.000 keer ondertekend. Op dinsdag 1 november wordt de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer, naar verwachting om 13:30 uur. Debatschema belastingplan Het debat over het voorstel voor de beperking van de IB-aftrek Rijksmonumenten zal in eerste instantie plaatsvinden tijdens de behandeling van het […]

Restauratieachterstand monumenten dreigt opnieuw

De Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB) waarschuwt minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Wiebes (Financiën) voor een monumentale vergissing. De vandaag voorgestelde plannen om de fiscale aftrek van onderhoud voor rijksmonumenten af te schaffen hebben grote gevolgen voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. De kans is groot dat hierdoor op termijn een nieuwe restauratieachterstand ontstaat.

Onderzoek: Inventarisatie onderhoudsstaat en onderhoudskosten groen erfgoed

Om inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat en instandhoudingsbehoefte van de beschermde groenaanleg van alle Rijksmonumenten in Nederland zijn door de RCE voor deze opdracht uit veertien groencategorieën representanten geselecteerd die een dwarsdoorsnede van het aanwezige groene Nederlandse erfgoed geven. Naast de vraagstelling zoals geformuleerd door de opdrachtgever zijn daarnaast de Leidraad subsidiabele onderhoudskosten (2013) […]

Rapport: Particuliere Instandhouding van Historische Buitenplaatsen

Van de 6000 historische buitenplaatsen die Nederland eens rijk was, zijn er nog slechts 552 over, die dermate interessant zijn vanuit cultuurhistorisch oogpunt, dat zij door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als “Complex Historische Buitenplaatsen” beschermd zijn en daarmee voor het nageslacht behouden worden. De eenheid van rood en groen, het ensemble van Huis […]

De magie van de buitenplaats

Het beschermen van cultuurhistorisch erfgoed gaat ons in Nederland goed af. Waar in Nederland één rijksmonument per 280 inwoners staat, is dit in bijvoorbeeld Vlaanderen één per 500 inwoners.[1] Toch zijn wij Nederlanders over het algemeen niet veel met onze geschiedenis bezig. Zo had bijna de helft van de Nederlandse bevolking in 2008 geen idee […]