Artikelen door

Herbestemmen van buitenplaatsen

Herbestemmen is hip. Een bruisend biertje drinken in de Brasserie van de Broerenkerk in Zwolle? Een diner voor twee in het Kruisheren Hotel in Maastricht? Een paspoort halen in het gemeentehuis van Zuidlaren: een oude drentse Havezathe? Het kan allemaal! Ook buitenplaatsen ontkomen niet aan herbestemming.

Buitenplaats als broedplek voor bijen?

De ecologische diversiteit en de relatieve rust van de meeste historische buitenplaatsen maken deze locaties uitermate geschikt voor het houden van bijen. Dat honingbijen zelden agressief zijn en vaak heerlijke honing produceren maakt het plaatsen van enkele bijenkorven op een buitenplaats een zeer aantrekkelijk project.

De overdracht van een buitenplaats

Bij particuliere eigenaren van buitenplaatsen staat de duurzame continuïteit en het in ere houden en doorgeven van dit erfgoed steeds op een zeer hoge plaats. Daar wordt altijd veel tijd en energie aan besteed. Een belangrijk onderdeel daarvan is de overdracht aan een nieuwe eigenaar, veelal liefst een volgende generatie.

Rapport: Economische betekenis van historische buitenplaatsen en landgoederen in de provincies Utrecht, Overijssel en Gelderland

In 2011 is in opdracht van Provincie Gelderland door Monumentenwacht Gelderland en de Groene Monumentenwacht onderzoek uitgevoerd naar de instandhoudingsbehoefte van rood en groen van complex rijksbeschermde buitenplaatsen in Gelderland. Hieruit blijkt dat de investerings- en instandhoudingsbehoefte zeer groot is. Aanvullend hierop werd in 2012 het rapport Instandhouden loont van Witteveen + Bos gepubliceerd over […]