Bijen buitenplaats

Buitenplaats als broedplek voor bijen?

Historische buitenplaatsen zijn met hun prachtige huizen en parken de parels in het Nederlandse landschap. Zij zijn dan ook van grote cultuurhistorische waarde. Generaties van eigenaren hebben telkens veel energie en liefde in hun bezit gestoken. Deze vele jaren van toewijding hebben de historische buitenplaatsen gemaakt tot wat zij vandaag zijn: unieke plekken binnen het Nederlandse landschap.

Naast de esthetische schoonheden van buitenplaatsen herbergen zij heel vaak ook een bijzondere biotoop. Op de historische buitenplaatsen bevinden zich van oudsher regelmatig zeldzame bomen en planten van een grote variëteit. Deze rijke diversiteit staat in schril contrast met de maisbebouwing die het hedendaagse aanzicht van het Nederlandse platteland verschraalt. Deze verschraling heeft grote gevolgen voor insecten (zoals bijen en vlinders) in deze gebieden. De laatste 20 jaar daalt het aantal insecten gestaag in zowel aantal als diversiteit. De belangrijkste oorzaak van deze achteruitgang is te herleiden naar het verdwijnen van geschikt leefgebied, de intensivering van de landbouw en de verdroging en vermesting van landbouwgrond. Maar ook pesticiden en uitheemse parasieten zijn een belangrijke oorzaak van de teruglopende populaties.

Buitenplaats als broedplek voor de bij?

De ecologische diversiteit en de relatieve rust van de meeste historische buitenplaatsen maken deze locaties uitermate geschikt voor het houden van bijen. Dat honingbijen zelden agressief zijn en vaak heerlijke honing produceren maakt het plaatsen van enkele bijenkorven op een buitenplaats een zeer aantrekkelijk project. Hoewel het vanuit bedrijfseconomisch oogpunt niet direct iets toe zal voegen aan de exploitatie van een historische buitenplaats, draagt het wel degelijk bij aan de emotionele beleving en aan het verlagen van de drempel voor het grote publiek. Bovendien geeft het veel voldoening om bij te kunnen dragen aan de instandhouding van de bijenpopulatie en daarmee aan de hele levenscyclus van onze land- en tuinbouw.

Het houden van bijen biedt de eigenaar van een buitenplaats inzicht hoe het met de biodiversiteit op zijn terrein is gesteld. Dit inzicht helpt bij de ontwikkeling van een beter onderbouwd groenbeheer. Voor het houden van bijen is een imker onmisbaar. Gelukkig is er momenteel bij jongeren een sterk groeiende belangstelling voor dit bijzondere vak. Hierdoor wordt het vinden van een imker makkelijker, bovendien krijgt een jonge imker de kans het vak te leren in een zeer geschikte omgeving. Onderling contact tussen de imkers kan helpen bij het creëren van verbindingsroutes tussen de buitenplaatsen door bijvoorbeeld bos- en akkerranden in te zaaien met bij-vriendelijke gewassen.

Honing

Het eindproduct van het nijvere bijenvolk kan uitstekend dienen als promotiemateriaal van de buitenplaats. De honing is een lokaal product en kan desgewenst verpakt worden in een potje met daarop een speciaal label van de buitenplaats, iets wat een professionele imker meestal graag zal verzorgen. Het is verbazingwekkend hoe enthousiast mensen reageren wanneer zij een potje eigen honing cadeau krijgen van de eigenaar van de buitenplaats. Het is zeer sterk promotiemateriaal dat veel waardering oogst!

Heeft u interesse in het plaatsen van een bijenvolk op uw buitenplaats? Bezoek de www.food4bees.com voor meer informatie over dit onderwerp.