Vereniging

Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen bundelt de krachten en kennis van eigenaren, zodat ze zich samen sterk kunnen maken voor behoud en beheer. VPHB biedt tevens ondersteuning aan eigenaren. Ze geeft algemene adviezen, signaleert belangrijke ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, deelt en verspreidt kennis en stimuleert onderlinge contacten. Op deze manier bevordert de vereniging het duurzame onderhoud van buitenplaatsen.

Daarnaast vertegenwoordigt VPHB buitenplaatsen bij het publiek en in de politiek. VPHB werkt samen met instellingen, zoals de Federatie Particulier Grondbezit, Nederlandse Kastelen Stichting, stichting Kastelen, Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) en diverse maatschappelijke organisaties. Ook is VPHB lid van de Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe), een samenwerkingsverband van VPHB, FPG en Bewoond Bewaard. Ze schuift tevens als gesprekspartner aan bij overleg met de overheid. Hierdoor draagt de vereniging het belang van historische buitenplaatsen uit.

Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat geregistreerd onder nummer RSIN/ANBI 821983544. Uw giften zijn daardoor voor de belasting aftrekbaar. De gegevens over de vereniging kunt u hier vinden.