Bestuur

VPHB kent een Dagelijks Bestuur en een groep Provinciaal Bestuurders. Deze Provinciaal Bestuurders vormen het aanspreekpunt voor de leden in hun provincie. Daarnaast houden ze relevante ontwikkelingen binnen die provincie in het oog en vertegenwoordigen ze VPHB in gesprekken met de provinciale overheid.

Bestuurstaken worden op vrijwillige basis uitgevoerd. De bestuursleden ontvangen dus geen beloning, maar kunnen alleen gemaakte kosten declareren.

Dagelijks bestuur

Robert Croll (voorzitter)
Frederik Evelein (penningmeester)
Caroline Greve (secretaris)
Erica van Eeghen (bestuurslid)
Henrick van Asch van Wijk (bestuurslid)

Provinciaal bestuurders

Brabant: Sammy van Tuyll van Serooskerken
Drenthe: Jeannette Wagenborg
Friesland: Tjalling van Eysinga en Willem Poerink
Gelderland: Ralph de Nerée
Groningen: Jan Lokin
Limburg: Thibaud de Guerre
Noord-Holland: Erik Greve
Overijssel: Max van Rechteren Limpurg
Utrecht: Roelof de Wijkerslooth
Zeeland: Jan Kees Lantsheer
Zuid-Holland: Lucelle Leemans-van Nispen tot Pannerden

Werkgroepen

Werkgroep ‘Monumentenbeleid’: Sammy van Tuyll van Serooskerken (voorzitter)
Werkgroep ‘SIM Groen’: Egbert ten Cate (voorzitter)
Werkgroep ‘Fiscaliteit’: Robert Jan Nieuwland (voorzitter)
Werkgroep ‘Baten’: Erik Greve (voorzitter)
Werkgroep ‘ANBI’: Henrick van Asch van Wijck (a.i.)
Werkgroep ‘Duurzaamheid’: Erica van Eeghen (a.i.)
Werkgroep ‘Omgevingswet’: Jos Witjes (voorzitter)