Bestuur

VPHB kent een Dagelijks Bestuur en een groep Provinciaal Bestuurders. Deze Provinciaal Bestuurders vormen het aanspreekpunt voor de leden in hun provincie. Daarnaast houden ze relevante ontwikkelingen binnen die provincie in het oog en vertegenwoordigen ze VPHB in gesprekken met de provinciale overheid.

Bestuurstaken worden op vrijwillige basis uitgevoerd. De bestuursleden ontvangen dus geen beloning, maar kunnen alleen gemaakte kosten declareren.


Dagelijks bestuur

Robert Croll (voorzitter)
Jos Witjes (penningmeester)
Caroline Greve (secretaris)
Erica van Eeghen (bestuurslid)
Albert Schimmelpenninck (bestuurslid)

Provinciaal bestuurders

Brabant: vacant
Drenthe: Jeannette Wagenborg
Friesland: Tjalling van Eysinga en Willem Poerink
Gelderland: Ralph de Nerée
Groningen: G.U. Meijer
Limburg: Thibaud de Guerre
Noord-Holland: Sören Movig
Overijssel: Carl Moll
Utrecht: vacant
Zeeland: Jan Kees Lantsheer
Zuid-Holland: Lucelle Leemans-van Nispen tot Pannerden

Werkgroepen

Werkgroep ‘Fiscaliteit, NSW en ANBI’: Robert Jan Nieuwland (voorzitter)
Werkgroep ‘WOW’: Erik Greve (voorzitter)
Werkgroep ‘Duurzaamheid’: Erica van Eeghen (a.i.)
Werkgroep ‘Omgevingswet’: Jos Witjes (voorzitter)