Stichting Vrienden PHB

Bent u geen eigenaar van een historische buitenplaats, maar draagt u particuliere historische buitenplaatsen in Nederland niet alleen een warm hart toe maar vindt u ook dat dit nationale culturele erfgoed bewaard moet blijven voor de toekomst? Dan kunt u lid worden van de Stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen. Voor aanmelding zie hieronder.

De Stichting Vrienden Particuliere Buitenplaatsen (kortweg Vrienden PHB) werd in 1990 opgericht. De belangrijkste doelstelling is het bevorderen van de belangstelling voor de instandhouding van kastelen en andere historische huizen, die meestal in het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) staan en die bij voorkeur zijn aangemerkt als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928. Daarbij is het van belang dat het betreffende huis of kasteel op de één of andere wijze nog in bezit is van particuliere eigenaren. Dat kan in de vorm van rechtstreeks particulier eigendom, maar ook bijvoorbeeld in een (familie)stichting of een Natuurschoonwetvennootschap.

Leden krijgen krijgen driemaal per jaar het informatieve tijdschrift ‘Het Buiten’. Daarnaast organiseren de Vrienden diverse excursies per jaar naar verschillende en telkens wisselende bijzondere particuliere historische buitenplaatsen en kastelen.

Lid worden?

Deelt u met de stichting Vrienden PHB de liefde voor de schitterende buitenplaatsen en kastelen in Nederland? Meld u dan aan als Vriend. U steunt daarmee de instandhouding van dit nationale erfgoed. Bezoek voor meer informatie de website van de Vrienden PHB op www.vriendenphb.nl.

Partners